Villkor

Köpvillkor

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när 24meter.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt och skickas till den mailadress du angett. Får du inget mail, kolla skräpposten. Om leveranstid ändras i beställningen kommer du att meddelas om detta snarast möjligt. 24meter.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. Att ej hämta ut sitt paket är ej att likställa med ångrat köp. Vid eventuell retur ska du alltid kontakta oss först. För ej uthämtade paket debiteras du verklig total fraktkostnad inklusive eventuella extrakostnader för hantering hos transportbolagen. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Eventuella bedrägerier och försök till bedrägerier polisanmäls. Din beställning medför betalningsansvar.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som 24meter.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi reserverar oss för eventuellt felaktiga priser. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt
Fraktkostnaden är normalt 59 kr inkl moms till DHL Servicepoint och 120 kr exkl moms vid utkörning till företag. En faktisk fraktkostnad kan tillkomma på priset vid skrymmande objekt, t.ex. frysvägg, oljefat, solskydd.

4. Betalningsvillkor

4.1 Faktura

Efter godkänd kreditprövning är betalningstiden 14 dagar.

Vid försenad betalning debiteras lagreglerade kostnader och avgifter samt ränta.

4.2 Kortbetalning
Betala säkert med VISA eller MasterCard genom Netaxept. Vi kan aldrig se dina kortuppgifter.

4.3 Postförskott

Du betalar när du hämtar ut paketet på DHL Servicepoint eller när du får det levererat.

För ej uthämtade paket faktureras verklig total fraktkostnad plus eventuella omkostnader både för frakt till kund och returfrakt plus avgifter från DHL för ändring av transportuppdrag (f.n. 170 kr exkl moms).

4.4 Förskott/Swish

Önskar du betala i förskott går det givetvis bra. Du överför summan till plusgirokonto 597909-1. Var vänlig att skriva in ditt ordernummer som du får när du lägger beställningen.

Väljer du Swish-betalning i kassan anger du ditt mobilnummer som är anslutet till Swish och sedan när du lagt beställningen öppnar du Swish och kontrollerar de förifyllda uppgifterna och lägger betalningen.
Alternativt Swish-nummer: 123-426 34 71

4.5 Faktura Företag

Önskar du betala mot faktura och har företag går det bra. Även med olika leveransadresser och faktureringsadresser. Kreditprövning genomförs av ditt företag. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning. Betalningsfrist normalt 20 dagar. Dröjsmålsränta f.n. 10%.

4.6 Klarna

Klarnas betalningsalternativ:
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom samma dag eller dagen efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre och då upplyser vi dig om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av DHL eller Bussgods. Tiden för själva transporten varierar mellan normalt en till tre arbetsdagar beroende på var i landet du bor.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar alltid dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartner står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt Servicepoint eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. Ta gärna kort och dokumentera skadan. Skicka materialet till oss.

9. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. 24meter.se ger dig 30 dagar ångerrätt! Du måste kontakta oss innan du skickar tillbaka varan. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar du som kund för returfrakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så får du en returfraktsedel.
Om du ångrar dig innan du hämtat ut ditt paket måste du ändå hämta ut ditt paket för att sedan få returfraktsedel. Hämtas inte paketet ut tillkommer avgifter från DHL på 170 kr exkl moms.

10. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka.
Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen.
Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. 24meter.se följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt för dig som är privatperson. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

11. Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som du föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Personuppgiftspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, tex när du handlat av oss.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. I alla utskick kan du enkelt avanmäla dig.

Personuppgiftsansvarig.

24meter AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller ditt samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Exempel på personuppgifterna vi behandlar kan vara namn, adress, mailadress, telefonnummer.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.